سازنده ابزار و قالب گیری واقعی

کارخانه قالب چین مسئول و صبور

ISO9001:2015گواهی شده

 بیش از 10 سالبرای خدمات ابزارسازی و قالب گیری تزریقی در بازارهای جهانی

تحویل به موقعبرای تضمین برنامه زمانی شما

24/7 در تماسخدمات برای حل مشکل شما

مدیریت انعطاف پذیربرای موارد اضطراری شما

سرویس یک توقفاز مفهوم تا قطعات واقعی

 جلسه تصویریبرای ارتباط موثر

کارخانه تولید واقعیارائه بهترین قیمت به شما

آیا می خواهید یک تامین کننده جدید با قیمت بهتر پیدا کنید؟
آیا می خواهید یک ابزارساز جدید برای صرفه جویی در وقت خود داشته باشید؟
آیا می خواهید با شریک قالب سازی ارتباط راحت تری داشته باشید؟
بیشتر بخوانید

گواهینامه ها

افتخار و احترام